За нас

Берит ЕООД е фирма с дългогодишен опит, чиято дейност е пряко свързана с продажбата на котли, камини, радиатори, лири, бойлери, слънчеви колектори, помпи, тръби, фитинги, ВиК. Млад екип от професионалисти извършва пълен инженеринг на отоплителни и слънчеви инсталации - проучване, проектиране, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, гаранционно обслужване.

Берит ЕООД предлага богата гама от компоненти за изграждане на отоплителни инсталации. Продуктите предлагани от нас включват имена на производители доказали безспорно своята ефективност.

1. Фирмена визия

Като част от „Берит ЕООД’’ ние винаги се стремим да удовлетворим своите клиенти, благодарение на надеждността на фирмените процеси и иновации, както и на база сериозна екипна работа. Стараем се да надминем очакванията на нашите клиенти, чрез ефикасни, сигурни, удобни и ценово конкурентни услуги предлагани в сферата на отоплението и слънчевите колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди.

Стараем се да развиваме, монтираме и поддържаме всички монтирани от нас съоръжения с цел гарантирана топлина, удобство и комфорт.

2. Фирмени цели

Нашата цел е да осигурим устойчиво развитие във всички сегменти от и свързани с отоплението и битовата отоплителна техника. За това нашата цел е да превърнем нашият магазин в София в търговски обект от световно ниво.

Нашите цели включват осигуряване на възможно най-добро обслужване благодарение на обучен персонал и безопасни, ефективни и висококачествени отоплителни и слънчеви системи. Високото качество на работата ни е видно от високата степен на удовлетвореност на нашите клиенти.

Накратко:

- Обслужване на високо ниво

- Предлагане на гарантирано качествени материали

- Изработване на перфектни отоплителни и слънчеви инсталации

3. Развитие

Принципите на нашата компания се основават на отговорност към всички нейни служители, както и към обществото и околната среда. Устойчивостта на нашето развитие ни помага да съобразяваме своята дейност с всички екологични и обществени изисквания. Нашата програма за развитие напълно отговаря на визията и целите ни, като спомага за тяхното успешно осъществяване.

Българска  Екологична  Рационална   Икономична  Топлина

4. Контакти

Работното време на нашите консултанти и връзка с наш служител:
Понеделник до петък: 9 - 18 часа.
Събота: 9 - 14 часа.
Неделя - Почивен ден.

За връзка с нас:
емайл: berit05@abv.bg
телефон: 02/857 68 05
0888 284 014

Beritbg.com е собственост на "Берит" ЕООД - дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление България, гр. София, р-н Красно село, бл. 8, вх. А, ет. 14, Булстат 131409487, ДДС Номер: BG131409487