Поверителност

Лични данни

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, телефон, адрес, електронен или пощенски адрес. Beritbg.com не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки и/или услиги или сте направили регистрация на сайта.

Beritbg.com ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. Beritbg.com няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде или предоставя на други лица или фирми. Служителите на Beritbg.com са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на Beritbg.com за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация със Beritbg.com, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта или да не можем да изпълним вашата поръчка. 

За да ви изпратим желаните от вас продукти и за да изпълним поръчката ви ние имаме нужда от вашето име и фамилия, телефонен номер, желан офис на Еконт или Спиди или желан адрес за доставка. Вашите лични данни като име, фамилия, телефонен номер, град, пощенски код, офис на Еконт или Спиди, или адрес за доставка се предоставят на Еконт Експрес или на Спиди с цел изпълнение на вашата поръчка.

Когато осъществявате достъп до интернет сайта на Beritbg.com, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет броузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници и др.. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин Beritbg.com без разрешението и знанието на своите родители или настойници. Beritbg.com няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Beritbg.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в Beritbg.com, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – емайл адрес, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на Beritbg.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – тритеимена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален емайл адрес и данни за фактура когато потребителя желае да получи такава, които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в Beritbg.com са под закрила на Закона за защита на личните данни.

Потребителите на Beritbg.com са съгласни с факта, че Beritbg.com и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и актуален e-mail, но без право да я разпространяват, разгласяват, продават, предоставят или преотстъпват на трети лица.

Данните които са предоставили потребителите на Beritbg.com се използват единствено и само с цел доставка и изпълнение на конкретната поръчка на потребителя и не се съхраняват и обработват от наша страна.

Данните за поръчаните от потребителя продукти се съхраняват и обработват единствено и само с цел изпълнение на поръчката и доставка на поръчаните продукти. Не се съхраняват и обработват в бъдеще от наша страна. 

Всеки регистриран в Beritbg.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от неголични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

Ние не събираме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, данни които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, данни свързани с плащания или банкова информация.

Имате право да поискате коригиране на вашите лични данни, да поискате цялата информация която съхраняваме за вас, да поискате да бъде изтрита цялата ваша информация. Това искане може да направите посредством данните за контакт с нас.

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. В случай че сте направили поръчка, вашите данни за поръчката и поръчаните от Вас продукти и услуги се съхраняват за срок от 30 дни минимум след изпращане на желаните от вас продукти. Ако сте направили регистрация в сайта вашите данни като адрес за доставка, офис на еконт, телефон, имена и имейл адрес се съхраняват на сайта докато вие не заявите желание да бъдат изтрити. Служителите на Beritbg.com имат достъп до вашата информация за поръчаните от Вас продукти и услуги само 30 дни след изпращане на желаните от вас продукти и услуги и изпълнение на поръчката. След този период информацията за поръчаните от вас продукти и услуги може да бъде изтрита.

Вие имате правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни можете да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данните (ДЛЗД), да се легитимирате и да поискате коригиране, изтриване или изтегляне на вашите лични данни на тел.: 0888 284 014 или на следния имейл: berit05@abv.bg

Контрол върху дейностите, извършвани от нас, свързани с личните данни, упражнява следния административен орган:
 
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 19
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Вашите лични данни като име, фамилия, телефонен номер, град, пощенски код, офис на еконт или адрес за доставка се предоставят на куриерска фирма Еконт Експрес или Спиди с цел изпълнение на вашата поръчка.